Szkolenia wstępne

Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia nowym pracownikom szkolenia wstępnego BHP. Obowiązek szkolenia obejmuje nowo zatrudnionych pracowników, studentów, którzy odbywają praktykę studencką u pracodawcy, uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu, osób zatrudnianych w formie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Szkolenia wstępne

Przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych i są dostępne w naszej firmie w poniższych formach.

Oferujemy:

 • stacjonarny instruktaż ogólny na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe lub indywidualne),

 • zajęcia organizowane w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne),

 • instruktaż w formie samokształcenia kierowanego (pracownicy administracyjno-biurowi pracujący w formie pracy zdalnej)

  Dodatkowo

  BHP Dominika oferuje wsparcie w zakresie programu i realizacji instruktaży stanowiskowych BHP dla zatrudnianych pracowników.Szkolenie wstępne składa się z dwóch części:

 • Instruktażu ogólnego (przeprowadza Specjalista ds. BHP i PPOŻ)
 • Instruktażu stanowiskowego (przeprowadza Pracodawca lub os. kierująca pracownikami)


Ważność szkolenia wstępnego BHP:

 •  do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych,  pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • do 6 miesięcy osoby kierujące pracownikami


Zapytaj o termin i szczegóły