Szkolenie okresowe realizowane w formie samokształcenia kierowanego

Metoda samokształcenia kierowanego została zdefiniowana § 1a pkt 5 rozporządzenia jako forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.


Szkolenia okresowe

Oferujemy szkolenia realizowane w formie samokształcenia kierowanego dla poniższych stanowisk:

  • dla pracowników administracyjno – biurowych oraz innych branżowych grup stanowisk (przedstawiciele handlowi/ medyczni, nauczyciele, lekarze, itp.) 

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych

W tej formie szkolenia pracownik samodzielnie uczy się z dostarczonych przez naszą firmę materiałów edukacyjnych. Przekazujemy Państwu informacje umożliwiające zdobycie lub uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia możecie kontaktować się z naszymi szkoleniowcami za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. 


Pamiętaj ! 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Częstotliwość szkoleń okresowych:


  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, projektanci, inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,

  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.


Skontaktuj się w sprawie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego